Lolland Vestre Provsti
Informationer om provstiet
Provstioplysninger
Provsti
Provstiudvalg
Sogne i provstiet
Provstiets hjemmeside
Provstiportalens forside
Stiftets hjemmeside
Relevante links
Provstiets befolkning
Om denne side

Informationer om Lolland Vestre Provsti

På disse sider er der oplysninger om provstiet.
De enkelte sider vælges med menupunkterne til venstre.

Provstioplysninger
Under dette menupunkt er der oplysninger om provstiets sogne og pastorater, desuden en række statistiske oplysninger.

Provsti
På denne side kan man se, hvem der er provst, og hvor vedkommende kan kontaktes. Der kan også være oplysninger om andre ansatte i provstiet.

Provstiudvalg
På denne side er der navne og adresser på medlemmerne af provstiudvalget. Udvalget består af medlemmer, der er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten.

Sogne i provstiet
Fra denne side kan du gå videre til provstiets sogne.

Under menupunktet Kirkestatistik er der redegjort nærmere for statistikoplysningerne. Oplysninger vedrørende stifterne og hele landet findes under Kirkestatistik mens oplysninger vedrørende sognene findes på sogn.dk eller via menupunktet Sogne i provstiet.

Link til provstiets hjemmeside

 
webmaster.sogn(at)km.dk